EKO SPACERY i 18 000 litrów śmieci!!!

JESTEŚCIE WIELCY!!
 
25.04.2021 roku zakończyliśmy akcję EKO SPACERÓW w naszej gminie!!
Drużyna Ekusia składa ogromne podziękowania wszystkim aktywnie zaangażowanym w pomoc naszej planecie!
To dzięki Waszej wytrwałości w sumie udało się:
– ZEBRAĆ 18 000 LITRÓW ŚMIECI!
– ZAPEŁNIĆ BLISKO 150 WORKÓW!
– ZAANGAŻOWAĆ 24 ŚRODOWISKA!
– ZAANGAŻOWAĆ 400 OSÓB ZBIERAJĄCYCH ŚMIECI!
– A KAŻDY Z WAS ZEBRAŁ ŚREDNIO 45 LITRÓW ŚMIECI!
Wspólnie, do celu, dla naszej ziemi śmieci w gminie Czarna Dąbrówka zbieraliśmy przez ponad tydzień!
Wśród zaangażowanych wiosek gminy Czarna Dąbrówka znalazły
– Rokity,
– Nożyno,
– Czarna Dąbrówka,
– Kozy,
– Kartkowo,
– Unichowo,
– Bochowo,
– Rokitki,
– Nożynko,
– Kozin,
– Kleszczyniec,
– Podkomorzyce,
– Mydlita,
– Jasień
– Bochowko
 
Wśród zrzeszonych grup znalazły się:
– Klub Sportowy “Moczymordy ze Słupska oraz grupa morsów z gminy Czarna Dąbrówka,
– grupa Nordic Walking z gminy Czarna Dąbrówka,
– PZW Lipień,
– Przedszkole w Jasieniu,
– GTS,
– WKS,
– Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Nożynie,
– OSP Rokity,
– Świetlica Kozy,
– OSP Czarna Dąbrówka,
– SP Rokity
– Centrum Aktywności Społecznej w Rokitach,
– Stowarzyszenie “Unichowianki”.
 
Wszystkim Wam grupa Ekusia składa ogromne, piękne i serdeczne DZIĘKUJE!!!!