W GCKiB w Czarnej Dąbrówce powstanie profesjonalne studio nagrań!

W GCKiB w Czarnej Dąbrówce stworzymy profesjonalne studio nagrań!
Projekt pn.; „Konwersja cyfrowa domów kultury” – to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego celem jest:
• wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
• doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.
W ramach złożonego wniosku „KULTURALNE STUDIO NAGRAŃ”
w GCKiB w Czarnej Dąbrówce w tym roku stworzone zostanie profesjonalne studio nagrań wyposażone m.in. w sprzęt audio, wideo oraz oświetlenie, co pozwoli m.in. na transmitowanie kulturalnych działań on-line na wysokim poziomie. Sala widowiskowa wyposażona zostanie m.in. w nowe oświetlenie oraz pętlę indukcyjną co ułatwi dostęp do działań kulturalnych m.in. dla osób niedosłyszących.
Projekt zakłada również przeszkolenie pracowników GCKiB w zakresie obsługi kamer oraz montażu wideo. W ramach środków „Konwersja cyfrowa domów kultury” GCKiB na realizację wniosku pn.; „„Kulturalne studio nagrań” otrzymało 136 500,00 zł.
Już w przyszłym tygodniu rozpoczynamy cykl szkoleń obejmujący tematykę z zakresu m.in. narzędzi on-line. Szkolenia pomogą nam w organizacji kultury na jeszcze wyższym poziomie, uwzględniając panującą w kraju sytuację pandemiczną. Otworzą nam również dodatkowe kanały komunikacji z naszymi odbiorcami.