DARMOWE SZKOLENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!

Szanowni Państwo,
informujemy, że Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie słupskim.
Celem projektu jest:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu „DZIENNIKARSTWO ONLINE” oraz „BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
Zachęcamy do kontaktu w siedzibie GCKiB w Czarnej Dąbrówce lub dzwoniąc pod nr tel. 59 821 20 14.