Współpraca

Izba Regionalna w Rokitkach – W Izbie Regionalnej odbywają warsztaty regionalne, których ideą jest zaangażowanie mieszkańców naszego regionu do wspólnych działań. 

Miejsce skupia miłośników m.in. sztuki i rękodzieła. W środku znajdziecie umeblowane meble z minionych lat, przedmioty codziennego użytku przydatne w gospodarstwie domowym, a także prace sztuki ludowej i rzemiosła tradycyjnego. 

Centrum Aktywności Społecznej w Rokitach – to miejsce dostępne dla każdego mieszkańca gminy. W centrum mieści się punkt promocji gminy Czarna Dąbrówka, w którym można nabyć gminne pamiątki i foldery. Cyklicznie w obiekcie odbywają się słodkie poniedziałki, podczas których mieszkańcy zapraszani są na poczęstunek przy kawie i herbacie. Dodatkowo w Centrum prowadzone są zajęcia slavica oraz nordic walking. Przy centrum skupiła się grupa aktywnych morsów. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Rokitnik punkt realizuje projekty doposażając placówkę oraz prowadząc warsztaty m.in. szycia, malowania rzeźb. Centrum Aktywności jest również doskonałym miejscem na organizację rodzinnych uroczystości – istnieje możliwość wynajmu lokalu. 

Bajkowa Świetlica w Kozach – świetlica wiejska w Kozach to jedna z 9 świetlic środowiskowych znajdujących się na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Miejsce skupia, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych oraz seniorów angażując ich i zachęcając do spędzania czasu w artystycznej atmosferze podczas organizowanych w Kozach zajęć i warsztatów artystyczno-kulturalnych.